TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Năm 2019, huyện Trấn Yên phấn đấu trồng 200ha dâu tằm

20:17 | 28/12/2018 275 lượt xem