LỄ HỘI VĂN HÓA, DU LỊCH MƯỜNG LÒ VÀ KHÁM PHÁ DANH THẮNG QUỐC GIA RUỘNG BẬC THANG MÙ CANG CHẢI NĂM 2019 diễn ra từ ngày 20 đến ngày 25/09/2019

Năm 2019, huyện Trấn Yên phấn đấu trồng 200ha dâu tằm

20:17 | 28/12/2018 396 lượt xem