Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Năm 2019, huyện Trấn Yên phấn đấu trồng 200ha dâu tằm

20:17 | 28/12/2018 324 lượt xem