Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Năm 2019: Huyện Lục Yên phấn đấu hoàn thành trồng 685 ha quế

10:55 | 04/04/2019 99 lượt xem