TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Năm 2019: Huyện Lục Yên phấn đấu hoàn thành trồng 685 ha quế

10:55 | 04/04/2019 43 lượt xem