Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018)

Năm 2017: Giá trị thu nhập trên 1 ha đất lúa của TX Nghĩa Lộ đạt 135 triệu đồng

17:57 | 08/01/2018 278 lượt xem