Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Năm 2017: Giá trị thu nhập trên 1 ha đất lúa của TX Nghĩa Lộ đạt 135 triệu đồng

17:57 | 08/01/2018 356 lượt xem