Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Năm 2017: Giá trị thu nhập trên 1 ha đất lúa của TX Nghĩa Lộ đạt 135 triệu đồng

17:57 | 08/01/2018 371 lượt xem