TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Năm 2017: Bảo hiểm xã hội tỉnh thu đạt 1.334 tỷ đồng

18:52 | 15/01/2018 191 lượt xem