Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Năm 2011 tỉnh Yên Bái đạt tổng sản lượng chè búp tươi 90.800 tấn

17:39 | 03/01/2012 1,130 lượt xem