TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Năm 2011 tỉnh Yên Bái đạt tổng sản lượng chè búp tươi 90.800 tấn

17:39 | 03/01/2012 1,138 lượt xem