Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Năm 2011 tỉnh Yên Bái đạt tổng sản lượng chè búp tươi 90.800 tấn

17:39 | 03/01/2012 1,153 lượt xem