TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Năm 2011 giá trị sản xuất công nghiệp-TTCN của huyện Yên Bình đạt 310 tỷ đồng

17:11 | 05/01/2012 853 lượt xem