KỶ NIỆM 74 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945 - 19/8/2019) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2019)

Năm 2011 giá trị sản xuất công nghiệp-TTCN của huyện Yên Bình đạt 310 tỷ đồng

17:11 | 05/01/2012 862 lượt xem