Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Mừng thọ - Nét đẹp văn hóa đầu xuân

19:52 | 10/02/2018 267 lượt xem