Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Mù Cang Chải triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động du lịch năm 2018

19:34 | 20/04/2018 726 lượt xem