TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Mù Cang Chải triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động du lịch năm 2018

19:34 | 20/04/2018 662 lượt xem