Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Mù Cang Chải triển khai công tác phòng chống thiên tai năm 2019

20:07 | 23/04/2019 53 lượt xem