Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Mù Cang Chải tổ chức thành công đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang

18:38 | 19/10/2011 407 lượt xem