Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Mù Cang Chải sẵn sàng cho các hoạt động du lịch mùa nước đổ năm 2019

10:59 | 24/05/2019 62 lượt xem