Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Mù Cang Chải phấn đấu gieo cấy 4.360 ha lúa mùa

18:39 | 14/06/2019 93 lượt xem