Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Mù Cang Chải: Mưa đá bất thường gây thiệt hại tài sản của nhân dân

17:18 | 17/02/2019 237 lượt xem