Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Mù Cang Chải khắc phục diện tích lúa, hoa màu bị ảnh hưởng do mưa lũ

19:55 | 08/08/2018 256 lượt xem