Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Mù Cang Chải hỗ trợ nhân dân cứng hóa nền nhà

19:46 | 02/01/2019 126 lượt xem