Đài phát thanh và truyền hình yên bái - cơ quan ngôn luận của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh yên bái

Mù Cang Chải: Giông lốc làm nhiều nhà dân và trường học bị tốc mái

19:33 | 16/04/2018 483 lượt xem