Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Mù Cang Chải: Giông lốc làm nhiều nhà dân và trường học bị tốc mái

19:33 | 16/04/2018 411 lượt xem