Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Mù Cang Chải đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản

20:33 | 28/09/2018 220 lượt xem