Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Mù Cang Chải đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản

19:53 | 07/11/2018 669 lượt xem