Đài phát thanh và truyền hình yên bái - cơ quan ngôn luận của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh yên bái

Mù Cang Chải chuyển diện tích lúa nương kém hiệu quả sang trồng ngô đồi

16:46 | 02/06/2014 478 lượt xem