Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Mù Cang Chải chuẩn bị cho Hội thi khèn Mông năm 2018

20:17 | 14/09/2018 234 lượt xem