LỄ HỘI VĂN HÓA, DU LỊCH MƯỜNG LÒ VÀ KHÁM PHÁ DANH THẮNG QUỐC GIA RUỘNG BẬC THANG MÙ CANG CHẢI NĂM 2019 diễn ra từ ngày 20 đến ngày 25/09/2019

Mù Cang Chải chuẩn bị các điều kiện tổ chức Tết Độc lập 2/9

10:56 | 28/08/2019 457 lượt xem