Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Mù Cang Chải cấp bách ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi

11:16 | 15/05/2019 208 lượt xem