Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

MTTQ huyện Yên Bình phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc

19:15 | 13/05/2019 226 lượt xem