Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

MTTQ huyện Trạm Tấu phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân

19:23 | 19/04/2019 290 lượt xem