Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018)

Một thoáng Mường Lò - Nghĩa Lộ

10:44 | 12/10/2015 1,226 lượt xem