TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Một số người dân tỉnh Yên Bái bị lôi kéo tham gia “Hội thánh Đức Chúa Trời”

19:12 | 09/05/2018 481 lượt xem