Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Một số giải pháp tham gia hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ VII

19:19 | 13/09/2016 899 lượt xem