Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Một số diện tích lúa mùa ở thị xã Nghĩa Lộ bị nhiễm sâu bệnh hại

19:19 | 05/07/2018 116 lượt xem