TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Một số diện tích lúa mùa ở thị xã Nghĩa Lộ bị nhiễm sâu bệnh hại

19:19 | 05/07/2018 126 lượt xem