KỶ NIỆM 74 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945 - 19/8/2019) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2019)

Một số diện tích lúa mùa ở thị xã Nghĩa Lộ bị nhiễm sâu bệnh hại

19:19 | 05/07/2018 148 lượt xem