Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Một số biện pháp phòng chống rét cho trâu, bò

16:28 | 14/01/2013 1,738 lượt xem