TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Mỗi Chủ tịch Công đoàn – Một tấm gương tiêu biểu

23:41 | 11/12/2018 59 lượt xem