LỄ HỘI BƯỞI ĐẠI MINH VÀ KHÁM PHÁ DANH THẮNG QUỐC GIA HỒ THÁC BÀ, HUYỆN YÊN BÌNH NĂM 2019 (TỪ NGÀY 1-3/11/2019)

Mô hình trồng và thâm canh măng bát độ tại thôn Đồng Cát xã Kiên Thành huyện Trấn Yên

16:55 | 26/11/2012 1,574 lượt xem