Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Mô hình “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ở TP Yên Bái

17:47 | 25/08/2018 215 lượt xem