Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Mô hình thanh niên khởi nghiệp ở xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên

19:53 | 06/06/2019 37 lượt xem