KỶ NIỆM 74 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945 - 19/8/2019) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2019)

Mô hình thanh niên khởi nghiệp ở xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên

19:53 | 06/06/2019 78 lượt xem