Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Mô hình nuôi thỏ cho thu nhập 400 triệu đồng/năm

18:37 | 05/11/2018 129 lượt xem