Đài phát thanh và truyền hình yên bái - cơ quan ngôn luận của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh yên bái

Mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp” góp phần hoàn thiện tiêu chí môi trường

18:56 | 20/09/2018 291 lượt xem