Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp” góp phần hoàn thiện tiêu chí môi trường

18:56 | 20/09/2018 239 lượt xem