Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Mô hình làm giầu kinh tế điển hình của gia đình ông Đỗ Xuân Trường Tp Yên Bái

17:08 | 10/06/2013 1,304 lượt xem