TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Mô hình kinh tế hiệu quả ở huyện Trấn Yên

19:57 | 30/10/2018 126 lượt xem