KỶ NIỆM 74 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945 - 19/8/2019) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2019)

Mít tinh tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2019

20:08 | 25/04/2019 183 lượt xem