TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Minh Quán cán đích nông thôn mới

20:05 | 20/12/2018 137 lượt xem