Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Mẹ già 85 tuổi nhọc nhằn nuôi con trai khuyết tật

18:37 | 16/02/2019 104 lượt xem