Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Mái trường vùng cao Tiểu học và THCS Nậm Búng Văn Chấn

09:13 | 24/11/2015 3,391 lượt xem