TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Mái trường vùng cao Tiểu học và THCS Nậm Búng Văn Chấn

09:13 | 24/11/2015 3,292 lượt xem