Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018)

Mái đình làng biển - Thí sinh: Nông Thị Hai Đức

17:24 | 07/10/2016 524 lượt xem