Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Luyện tập lần 2 chuẩn bị cho diễn tập KVPT huyện Văn Yên

18:22 | 15/05/2019 212 lượt xem