Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Lương Trọng Tấn và tình yêu ca hát

10:08 | 27/04/2018 1,028 lượt xem