Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Lục Yên tuyên dương cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh tiêu biểu năm học 2018-2019

17:50 | 09/06/2019 42 lượt xem