TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Lục Yên triển khai sắp xếp thôn, bản, tổ dân phố

17:58 | 04/11/2018 306 lượt xem