Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Lục Yên tăng cường phòng, chống tai nạn đuối nước cho trẻ em

17:59 | 30/05/2019 269 lượt xem