Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Lục Yên: Sôi nổi khí thế ra quân trồng cây đầu xuân

16:46 | 13/02/2019 180 lượt xem