Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Lục Yên quyết liệt ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi

18:45 | 14/05/2019 153 lượt xem