Đài phát thanh và truyền hình yên bái - cơ quan ngôn luận của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh yên bái

Lục Yên phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong xây dựng nông thôn mới

19:33 | 15/06/2017 305 lượt xem